Studierejse London 2018

Tekst

MUNDTLIGE PRØVER

Se planer for den enkelte klasse og elev på Elev- og ForældreIntra.

 

DIMISSION 2018

Vi glæder os til at se alle elever og forældre til en festlig afslutning på skoleåret - kl.16.00 - 18.00 i Køge Handelsskoles kantine. Se invitation og program på Elev- og Forældre-Intra.

 

FØRSTE SKOLEDAG mandag 13.08.2018

For kommende elever i 10. KCK, skoleår 2018/2019

 

 

Tekst

Adgang til elev- og forældreintra 

Elev: Brug dit uni.login

Forældre: Oprettelse af Uni-Login
Det er nu muligt at oprette Uni-Login, når forældre har elever gående på 10. klasse Campus Køge.
Når I anvender Uni-Login betyder det, at I har adgang til en række informationer omkring barnets skolegang. Uni-Login giver adgang til Forældreintra, Min Uddannelse m.m.
Hvis I har børn gående på andre skole, skal I kun benytte ét login (Uni-Login).

Følg linket for at se vejledningen: http://www.itslearning.dk/Websites/newdk/images/Filer/Selvbetjeningsmulighed%20til%20UNI-Login%20brugere%20FOR%C3%86LDRE.PDF

NEM-ID kan også bruges.

Skolekort

Information: ”Elever, der går i 10. klasse fra Køge Kommune, får tilbudt skolekort til bus og tog, hvis afstanden fra folkeregisteradressen til skolen er mere 9 km. I bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen, sker opmålingen efter §2.
Elever i 10.klasse, der bor i Køge Kommune, og som er berettiget til buskort samt alle elever, der bor i Stevns Kommune vil få udleveret skolekort på 1. skoledag, dvs. mandag den 13. august 2018. Elever fra andre kommuner, bedes henvende sig til deres bopælskommune for nærmere oplysninger.”

 

SNUS

Vi har set, at snus bliver indtaget af en del elever på 10.klasse. Siden 1. januar 2016 har det været forbudt at sælge snus i Danmark. Snus indeholder kræftfremkaldende stoffer og er derfor forbudt i EU. Vi betragter snus på linje med cigaretter og E-cigaretter. Snus må derfor ikke indtages på skolen. Som ved cigaretter vil eleven blive sendt hjem og forældrene ringet op. Vi beder jer forældre om at tage en snak med jeres barn om dette.

 • 21-06-2018
  10C Matematik mundtlig FP10 · 10C
  1
 • 21-06-2018
  10B Engelsk mundtlig FP10 · 10B
  1
 • 21-06-2018
  10E Matematik mundtlig FP10 · 10EU
  1
 • 22-06-2018
  10C Matematik mundtlig FP10 · 10C
  1
 • 22-06-2018
  10B Engelsk mundtlig FP10 · 10B
  1
 • 22-06-2018
  10E Matematik mundtlig FP10 · 10EU
  1
 • 25-06-2018
  10A Engelsk mundtlig FP10 · 10A
  1
 • 25-06-2018
  10D Engelsk mundtlig FP10 · 10D
  1
 • 26-06-2018
  10A Engelsk mundtlig FP10 · 10A
  1
 • 26-06-2018
  10D Engelsk mundtlig FP10 · 10D
  1
 • 27-06-2018
  16:00-18:00
  DIMISSION 2018 · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU
  1