Studierejse London 2018

Tekst

UGE 47: Alle elever er i brobygning eller praktik. Se nærmere på Elev-Intra.

 

STUDIEREJSER LONDON OG ØSTRIG

05.12.18 er tid til at betale 2.rate på 700 kr. Skolens konto: reg.nr. 5035 kontonr. 0004691110.
Næsten alle elever har meldt til en af de to rejser. Vi glæder os til at rejse med eleverne.
Har I spørgsmål, så ring gerne til 51315269.

Tekst

Adgang til elev- og forældreintra 

Elev: Brug dit uni.login

Forældre: Oprettelse af Uni-Login
Det er nu muligt at oprette Uni-Login, når forældre har elever gående på 10. klasse Campus Køge.
Når I anvender Uni-Login betyder det, at I har adgang til en række informationer omkring barnets skolegang. Uni-Login giver adgang til Forældreintra, Min Uddannelse m.m.
Hvis I har børn gående på andre skole, skal I kun benytte ét login (Uni-Login).

Følg linket for at se vejledningen: https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780606

NEM-ID kan også bruges.

Skolekort

Information: ”Elever, der går i 10. klasse fra Køge Kommune, får tilbudt skolekort til bus og tog, hvis afstanden fra folkeregisteradressen til skolen er mere 9 km. I bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen, sker opmålingen efter §2.
Elever i 10.klasse, der bor i Køge Kommune, og som er berettiget til buskort samt alle elever, der bor i Stevns Kommune vil få udleveret skolekort på 1. skoledag, dvs. mandag den 13. august 2018. Elever fra andre kommuner, bedes henvende sig til deres bopælskommune for nærmere oplysninger.”

 

SNUS

Vi har set, at snus bliver indtaget af en del elever på 10.klasse. Siden 1. januar 2016 har det været forbudt at sælge snus i Danmark. Snus indeholder kræftfremkaldende stoffer og er derfor forbudt i EU. Vi betragter snus på linje med cigaretter og E-cigaretter. Snus må derfor ikke indtages på skolen. Som ved cigaretter vil eleven blive sendt hjem og forældrene ringet op. Vi beder jer forældre om at tage en snak med jeres barn om dette.

  • 29-11-2018
    Linjedag - se sted og tid på Elev-Intra · 10A · 10B · 10C · 10D · 10E
    1