10.Klasse Campus Køge

image

Kampen om Den Gyldne Skoletaske

Tekst

Tekst

STUDIEREJSER

Tak for den store tilmelding og indbetaling af depositum til vores to studierejser til London, England og Neukirchen, Østrig. 63 elever og 7 lærere på kultur- og sprogrejse til London, og 50 elever og 6 lærere på skirejse til Neukirchen. Læs mere på Intra. Lærerne og jeg glæder os til at rejse med eleverne.

SNUS

Vi har set, at snus bliver indtaget af en del elever på 10.klasse. Siden 1. januar 2016 har det været forbudt at sælge snus i Danmark. Snus indeholder kræftfremkaldende stoffer og er derfor forbudt i EU. Vi betragter snus på linje med cigaretter og E-cigaretter. Snus må derfor ikke indtages på skolen. Som ved cigaretter vil eleven blive sendt hjem og forældrene ringet op. Vi beder jer forældre om at tage en snak med jeres barn om dette.

SKOLEREJSER til London og Østrig

Få meget mere information på elev- eller forældre-intra om selve skolerejserne og indbetaling af depositum og rater.

Adgang til forældreintra 

Brugernavn dannes af de tre første bogstaver i jeres fornavn og de tre første bogstaver i efternavnet (altså 6 bogstaver). Koden er første gang cpr.nr. Virker det ikke, så tøv ikke med at ringe til skolen 20547020 eller Ole boye 51315269.

NEM-ID kan også bruges.

Skolekort

Information: ”Elever, der går i 10. klasse fra Køge Kommune, får tilbudt skolekort til bus og tog, hvis afstanden fra folkeregisteradressen til skolen er mere 9 km. I bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen, sker opmålingen efter §2.
Elever i 10.klasse, der bor i Køge Kommune, og som er berettiget til buskort samt alle elever, der bor i Stevns Kommune vil få udleveret skolekort på 1. skoledag, dvs. den 8. august 2016. Elever fra andre kommuner, bedes henvende sig til deres bopælskommune for nærmere oplysninger.”

 • 15-12-2016
  Linjedag · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU · 10F
  1
 • 20-12-2016
  08:00-12:00
  Juleafslutning · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU · 10F
  1
 • 21-12-2016
  Juleferie · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU · 10F
  1
 • 22-12-2016
  Juleferie · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU · 10F
  1
 • 23-12-2016
  Juleferie · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU · 10F
  1