10.Klasse Campus Køge

image

10KCK Grand Prix

Tekst

STUDIEREJSER

PS. En reminder om indbetaling af rate 700 kr til STUDIEREJSE Østrig og London

At rejse er at leve, skrev H.C.Andersen for mange år siden. Og det er netop, hvad vi lærere gerne vil med eleverne. Tage ud i verden, så deres udsyn og liv bliver større.
Det er tid til at tilmelde sig vores to studierejser til henholdsvis London og Østrig. Læs mere på Elev- og Forældre-intra.

Tekst

Adgang til elev- og forældreintra 

Elev: Brug dit uni.login

Forældre: Brugernavn dannes af de tre første bogstaver i jeres fornavn og de tre første bogstaver i efternavnet (altså 6 bogstaver). Koden er første gang cpr.nr. Virker det ikke, så tøv ikke med at ringe til skolen 20547020 eller Ole boye 51315269.

NEM-ID kan også bruges.

Skolekort

Information: ”Elever, der går i 10. klasse fra Køge Kommune, får tilbudt skolekort til bus og tog, hvis afstanden fra folkeregisteradressen til skolen er mere 9 km. I bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen, sker opmålingen efter §2.
Elever i 10.klasse, der bor i Køge Kommune, og som er berettiget til buskort samt alle elever, der bor i Stevns Kommune vil få udleveret skolekort på 1. skoledag, dvs. den 14. august 2017. Elever fra andre kommuner, bedes henvende sig til deres bopælskommune for nærmere oplysninger.”

 

SNUS

Vi har set, at snus bliver indtaget af en del elever på 10.klasse. Siden 1. januar 2016 har det været forbudt at sælge snus i Danmark. Snus indeholder kræftfremkaldende stoffer og er derfor forbudt i EU. Vi betragter snus på linje med cigaretter og E-cigaretter. Snus må derfor ikke indtages på skolen. Som ved cigaretter vil eleven blive sendt hjem og forældrene ringet op. Vi beder jer forældre om at tage en snak med jeres barn om dette.

 • 24-11-2017
  Brobygning selvvalgt - se elevintra · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU
  1
 • 28-11-2017
  Tilmelding til Prøver (deadline) · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU
  1
 • 30-11-2017
  08:20-13:50
  Linjedag - se sted og tid på Elev-Intra · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU
  1
 • 07-12-2017
  08:20-13:50
  Linjedag - se sted og tid på Elev-Intra · 10A · 10B · 10C · 10D · 10EU
  1